Nederlands - Français - English

Welkom op de website van de New Technological Art Award, een internationale kunstwedstrijd van de Stichting Liedts-Meesen die deel uitmaakt van onze biënnale Update. De biënnale Update_6/ NTAA 2016 vindt plaats van 5 november t.e.m. 4 december 2016 in Zebrastraat Gent – België.


OPROEP VOOR KANDIDATUREN NTAA 2016

Inschrijvingsperiode: 1 november 2015 – 31 maart 2016
Tentoonstelling: 5 november – 4 december 2016

Zebrastraat
Zebrastraat 32/001
9000 Gent
België

Jury
Voorzitter van de jury Martin Honzik (Hoofd van de afdeling Prix/Festival Ars Electronica) samen met Peter Weibel (Directeur, ZKM Karlsruhe), Jean-Marie Dallet (kunstenaar en lesgever-researcher aan de Université Paris 8), Stichting Liedts-Meesen, Stef Van Bellingen (Adviseur voor Zebrastraat en Artistiek leider VZW Warp), Paul Dujardin (Artistiek Directeur Bozar), Nick Ervinck (kunstenaar en winnaar van de update_2 publieksprijs), Julien Maire (kunstenaar en winnaar van de prijs van de jury van Update_2), Alain Thibault (Artistiek Directeur van Elektra), Edwin Carels (Curator Nieuwe Media-tentoonstellingen), Karen Helmerson (Programmadirecteur voor Electronic Media, Film & Visual Art aan de New York State Council on the Arts (NYSCA)) en Ralph Dum (wetenschappelijk medewerker en senior expert van de Europese Commissie).

De missie van de update-biënnales
De missie van Update is het uitbreiden van de reikwijdte van hedendaagse artistieke creaties en traditionele media met werken die op een originele en intelligente manier gebruik maken van moderne en nieuwe technologieën: de bewerking van geluid en licht, het gebruik van nieuwe media, de toepassing van innovatieve ontwikkelingen in de communicatie, telecommunicatie en uitzendingen, gericht op de wereld van informatie, communicatie en computers en interactie. Deze omschrijvingen zijn op geen enkele wijze beperkend en moeten op de breedst mogelijke manier worden geïnterpreteerd.

Algemene richtlijnen voor inschrijving voor de NTAA-wedstrijd
Het doel van de wedstrijd is om werken te presenteren in overeenstemming met de missie van update. Het ingediende werk mag reeds eerder zijn tentoongesteld, maar de jury behoudt zich het recht voor om creaties uit te sluiten waarvan vaststaat dat ze niet kunnen worden gerealiseerd binnen de grenzen van de praktische mogelijkheden van de Stichting Liedts-Meesen, rekening houdend met het feit dat de werken effectief zullen worden tentoongesteld. De basisuitrusting is beschikbaar en ter beschikking van de geselecteerde kunstenaars, maar specifieke en speciale apparatuur moet door de kunstenaars zelf worden voorzien of geleend voor de duur van de tentoonstelling.

Kalender en de voorwaarden van de wedstrijd
De keuze van de door de jury geselecteerde projecten zal openbaar worden gemaakt op de website in juni 2016.

Te vervullen voorwaarden en details m.b.t. de indiening van een project.
Deze internationale wedstrijd staat open voor alle leeftijden en alle nationaliteiten. Engels is de voertaal.

Prijs
Voor 2016 zal de Stichting Liedts-Meesen een geldprijs toewijzen aan een werk en zijn schepper. Daarnaast behoudt de jury zich het recht voor om een eervolle vermelding toe te kennen aan een kunstenaar. De Stichting Liedts-Meesen en de jury behouden zich ook het recht voor om de prijs niet toe te kennen, en over te dragen naar de volgende editie. Er zal mogelijk ook een prijs van de Europese Commissie toegekend worden. De winnaars zullen worden aangekondigd op de laatste dag van de tentoonstelling.

 
Powered by @Assist